“Al het voortreffelijke is
even moeilijk als zeldzaam”

(Benedictus de Spinoza, 1633-1677)