Waarom Animo Consulting?

In de kern willen mensen zich binden aan een oorsprong en een bestemming. Dit geldt zowel voor het leven als in business. Missie, visie, en strategie roepen een diep gevoel van verbondenheid op, een gevoel van meedoen om te winnen. Elk succesvol bedrijf begon ooit met een missie. De oprichter(s) waren intrinsiek gemotiveerd om hun oorspronkelijke vonk tot leven te brengen. Ze wisten precies Waarom ze in business waren. Missie, visie, strategie, kernwaarden, producten en diensten, cultuur en processen waren perfect op elkaar afgestemd. De medewerkers waren geïnspireerd en hadden energie. Het bedrijf was als een groot koor dat het Credo zong vanaf één en dezelfde partituur.

Succes heeft echter een schaduwzijde. Wanneer het bedrijf groeit, en schaalgrootte mee gaat spelen, gaat de missie, die oorspronkelijke vonk, verloren. Het is niet langer duidelijk Waarom het bedrijf doet Wat het doet; de Breuk dient zich aan. Het Credo verdwijnt, het heilige vuur dooft uit en verschillende sub-koren zingen uit hun eigen partituur. Vanaf dit punt gaan de zaken bergafwaarts.

Animo Consulting helpt bedrijven hun Credo te (her)ontdekken, en in leven te houden. De missie van Animo is het tijdig voorkomen of repareren van de Breuk. Animo Consulting brengt samenhang tussen missie, visie en strategie op een even inspirerende als gestructureerde manier. Animo Consulting bouwt inspiratie, cohesie, en perspectief in business. Animo Consulting laat iedereen weer van dezelfde partituur zingen.
Download de brochure

Animo Consulting is ook Associate Partner bij Humanostics, een managementadviesbureau dat organisaties helpt bij het succesvol implementeren van hun bedrijfsstrategieën door tools en begeleiding te bieden rondom het werven en inspireren van talent en teams. Humanostics en Animo Consulting brengen samen het potentieel van mens en bedrijf tot leven door werving en ontwikkeling van menselijk kapitaal te verbinden met visie en strategie.