Ons programma: Credo

Animo Consulting helpt bedrijven hun Credo te (her)ontdekken, en in leven te houden. Ons maatwerk programma biedt blijvende ondersteuning om de Breuk te herstellen, en een solide inbedding van het Credo in de strategie, het businessmodel, de bedrijfsprocessen en de producten en diensten te realiseren.

Fase 1: Voorbereiding
• Input vooraf: missie-, visie- en strategiedocumenten; richtinggevend interview met Directeur / CEO (opdrachtgever).
• Interviews met kernspelers. Thema: missie, kernwaarden; relatie met verantwoordelijkheidsgebied van de geïnterviewde.
• Eerste bevindingen: breukanalyse, doel en opzet workshop (voorstel).
• Bespreking met opdrachtgever: doel en opzet workshop (definitief).

Fase 2: Credo-workshop (1-2 dagen)
Afhankelijk van de diepte van de Breuk kan de focus liggen op:
• Missie en visie zijn het probleem (niet inspirerend, niet onderscheidend, niet zinvol). Kern: Waarom?
• De business is in orde, missie en visie zijn min of meer in orde, maar worden niet als leidend principe gebruikt. Kern: samenhang tussen missie, visie en strategie.
• Missie en visie zijn ruwweg in orde, maar er is geen verbinding noch met strategie, noch met businessmodel en bedrijfsprocessen. De business is in verval. Kern: Breuk herstel, creëren van integrale samenhang tussen de bedrijfskenmerken en processen.

Fase 3: Resultaat
• Rapport: diagnose van de Breuk; gewenste missie, visie, strategie, businessmodel, processen; gap-analyse; de weg voorwaarts.
• Bespreking met opdrachtgever of managementteam.

Fase 4: De weg voorwaarts, implementatie, uitvoering en inbedding
Afhankelijk van de behoeften van de klant biedt Animo Consulting blijvende coaching en ondersteuning op maat. Animo Consulting helpt de Breuk te herstellen en zorgt voor de inbedding van het Credo in de strategie, in het businessmodel en de bedrijfsprocessen. Animo Consulting past Credo ook toe om toekomstbestendige business te creëren, langs de lijnen van business development (nieuwe markten) of keyaccountmanagement (bestaande markten). Animo Consulting blijft gedurende het hele proces verbonden en engageert zich voor blijvend succes.