Breuk herstel

Het verlies van oorsprong en bestemming, het uiteenlopen van het Waarom, het Hoe, en het Wat - we noemen dit de Breuk. Dit zijn de symptomen van een gebroken business:

• meer stress, minder motivatie • meer wantrouwen, minder saamhorigheid • meer controle, minder energie • meer dashboards, minder gevoel voor richting • meer autoriteit, minder leiderschap • meer obsessie voor de concurrentie, minder geloof in eigen kracht • meer korte termijn resultaat optimalisatie, minder toekomstbestendigheid • meer micromanagement, minder strategie • meer opportunisme, minder bezieling • meer afstand tussen top en werkvloer, minder betrokkenheid • meer verwarring, minder doorleefde keuzes • meer “ieder voor zich”, minder gedeelde identiteit • meer interne politiek, minder perspectief.

De uitdaging is om de Breuk te voorkomen door het Credo, de oorspronkelijke vonk, in leven te houden. Onze propositie, uiteraard Credo genaamd, (her) ontdekt en verdiept bezieling in business. De integrale aanpak van Credo creëert blijvend succes door de strategie op een even inspirerende als gestructureerde manier af te stemmen op de missie en de visie. Let wel: succes betekent meer dan geld. Succes is een gemoedstoestand, een menselijke ervaring. Animo Consulting verzorgt de training, de coaching en de consulting om eenheid en heelheid te creëren en zo de Breuk blijvend te herstellen. Animo Consulting biedt ondersteuning op maat tijdens het hele proces. Animo Consulting zorgt voor een duurzame inbedding van het Credo in de strategie en bedrijfsprocessen. Blootgesteld aan de weerbarstige realiteit moeten missie, visie, focus, verbinding en vertrouwen behouden blijven. Diepgang, voldoende capaciteit en discipline bij de uitvoering zijn essentieel voor succes. Animo Consulting blijft gedurende het hele proces betrokken, om zo het werkelijke potentieel van business en medewerkers volledig tot bloei te brengen.

Goede redenen, of natuurlijke momenten om Animo Consulting in te schakelen zijn: • wanneer het gevoel ontstaat dat de Breuk nadert, of er al is • wanneer een nieuwe strategie nodig is • bij het aantreden van een nieuwe CEO, of wisselingen binnen de directie • wanneer een stevige impuls aan business development moet worden gegeven; mogelijk biedt een fundamenteel nieuw businessmodel nieuwe kansen • in het geval van een aanstaande overname of de voorbereiding daarop.